Hål i en tand – en vanlig åkomma

De flesta av oss kan relatera till det smärtsamma som kommer med att få hål i en tand. Det är nämligen få förunnat att gå genom ett helt liv utan att drabbas och räknar man även in det faktum att vi enbart får två uppsättningar tänder – mjölktänder och permanenta vuxentänder – samt hur mycket vi använder dessa och hur miljön där tänderna sitter ser ut. Ja, då är det i sanning en imponerande bedrift att klara sig utan hål. Vi ska bena ut lite av det vi nämnde ovan och enklast ä att vi förklarar det genom små punkter:

  • Mjölktänder/permanenta tänder: först så får varje människa tjugo stycekn tänder och dessa trycks därefter bort av nya permanenta tänder. En process som brukar ta sin början vid sexårsåldern och där ytterligare fyra tänder tillkommer, dessa med det passande namnet sexårständerna. En vanlig missuppfattning är att mjölktänderna och ett hål i en sådan tand inte ”gör någonting” i det långa loppet. Tanden kommer att tappas och många resonerar som så att den viktiga skötseln istället ska läggas på dessa. Faktum är dock att en mjölktand är betydligt känsligare än en vanlig tand och att hål i en sådana mycket väl kan spridas och ge påföljder även till den permanenta tand som ska ”ta platsen”. Skötseln av mjölktänder och således barnens tänder är i det sammanhanget att anse som extremt viktigt och det är något som varje förälder bör vara medveten om och ta på ett större allvar.
  • Användandet? Ja, vi använder trots allt våra tänder dagligen och det inebär att vi tuggar mat, att vii dricker och att tänderna i fråga därmed också utsätts för olika typer av angrepp.
  • Miljön? Slutligen så ska vi säga att munnen i fråga definitivt inte är en renlig plats. Det finns ungefär 400 olika bakteriearter i munnen och av dessa så är ungefär 130 odlade och namngivna. Att tänderna sitter i en sådan miljö där bakterier (viktigt är att påpeka att alla inte är av ondo – tvärtom; en del är extremt nödvändiga för hela matsmältningsapparaten) trivs så pass väl underlättar definitivt inte sett till att undvika hål och andra dentala komplikationer.

Varför får man då hål i tänderna? Det hela börjar med att skadliga bakterier bildar syror som angriper och luckrar upp tändernas emalj. Stoppas inte detta i tid så kan ett hål in till tandens inre uppstå och där har vi den – något förenklade – förklaringen till ett hål i tanden. Inte sällan så sker dessa hål i tänder som är svåra att nå – ett hål i en framtand är betydligt ovanligare än vad fallet är i en tand i bakre delen av munnen.

En övrig notis att ta i beaktning gällande hål i tänderna är att saliven spelar en stor roll i att förhindra ett angrepp från bakterier. Lättare sådana avstyrs nämligen av saliv och där ligger också en förklaring till varför ofta äldre personer drabbas av hål i tänderna än vad yngre gör. Med åren så avtar nämligen salivproduktionen och exempelvis äldre människor som lider av muntorrhet är ofta frekventa besökare hos tandläkare då hål i tänderna där är att anse som, om inte en del vardagen, så åtminstone ett väldigt återkommande problem.

Hål i tanden – så undviker du att drabbas

Tandläkare nämnde vi och en sådana spelar naturligtvis en stor roll i att komma till bukt med ett hål i en tand; men även sett till det förebyggande arbetet i syfte att slippa sådana. För: till mångt och mycket så är det upp till dig att förhindra att dina tänder drabbas och det är tiden du lägger på att förebygga som i slutändan kommer att betala sig. Vi tänkte gå igenom hur du ska agera för att slippa obehaget, smärtan och kostnaden som kommer med att upptäcka och att laga en tand med ett hål i.

  • Tandläkaren. Att gå åtminstone en gång per år till en tandläkare är något som varje människa bör göra. Dels så kommer du att få svart på vitt kring hur dina tänder mår och dels så kommer även en tandhygienist att skrapa bort tandsten (som kan vara svårt att ta bort på egen hand och om kan utvecklas till plack om det sitter för länge). Det är betydligt bättre att göra regelbunda besök hos tandläkaren än att behöva uppsöka en klinik som denna: www.akuttandläkarestockholm.net.
  • Borsta tänderna. Vi tar det från start: två gånger dagligen – morgon och kväll. Två minuter per gång. Mjuk tandborste. Tandkräm med fluor. Pulserande rörelser och där varje tand systematiskt putsas. Skölj med vatten.
  • Munskölj: att använda munskölj med fluor i ger även det starkare tänder.
  • Tandtråd. Tandtråd är tyvärr något som många fuskar med och det är något som ofta straffar sig. Vi nämnde tandsten och den kan man förhindra genom regelbunden användning av tandtråd; men även sett till rena kariesangrepp så fyller tråden i fråga en funktion. Genom att du får bort matrester och annat smuts som ligger kvar mellan dina tänder så får du också ett bättre skydd.
  • Vanor: att man kunnat se en försämrad kvalitet på tänder under senare år har en förklaring i att våra vanor kommit att ändras, i synnerhet gällande mat- och dryck-intag. Vi äter sämre mat, vi äter snabbmat snarare än att laga den från grunden, vi dricker läsk i en större omfattning, vi har sport- och energidrycker, vi småäter – fika på jobbet, en kaka på tunnelbanan, en liten bakelse till trefikat, kvällfika – och tänderna får därmed inte vila. Kort och gott: vi skulle må bättre och våra tänder skulle må bättre om vi kunde ändra våra vanor. Gör lördagsgodiset till just godis för lördagen, dra in på läsken och ta hellre en frukt än en kaka om det serveras fika på jobbet (eller ta helst ett glas vatten).

Hål i tänderna hos barn

Det är inte bara vuxna och ungdomar med permanenta tänder som drabbas av hål i sina tänder. Även barn med mjölktänder kan se att kariesangrepp och hål. Detta kan i vissa fall avfärdas och där föräldrarna tar lätt på saken. Det handlar ju om mjölktänder som ändå ska ersättas - de riktiga tänder får vi vara mer vaksamma på.

Riktigt så enkelt är det emellertid inte. Dels så kan ett hål i en mjölktand åsamka samma skada och leda till lika stora smärtor som ett hål i en permanent tand. Dels så kan även infektionen i fråga spridit sig till käkbenet och det kan i sin tur leda till att den permanenta tanden som ska komma så småningom kan komma att skadas. Ett barns tänder ska behandlas på samma sätt som permanenta tänder och man ska vara exakt lika vaksam på mjölktänder.

Sämre tänder hos fattiga barn

Tyvärr så ser det ut som att en ond cirkel börjat skapas gällande detta. Allt fler tandläkare pekar på att barn idag - i många fall - har sämre skick på sina tänder än vad fallet var för några år sedan. Detta gäller speciellt i lite fattigare områden och där en stor del av förklaringen ligger i matvanor samt ekonomiska förutsättningar.

En färsk sammanställning från Stockholms Landsting visade på att nästan vart tionde barn i fattigare stadsdelar - Rinkeby, Tensta och Skärholmen - hade hål i tänderna och kariesangrepp. Motsvarande siffra i rikare delar - Södermalm och Danderyd - visar på att mellan 0.9- till 1.5% av alla treåringar har samma problem.

Kosten är en orsak. Fattigare personer äter sämre mat och detta som en följd av att nyttiga råvaror är dyrare. Det är billigare att köpa färdiglagad, sämre mat än att laga nyttig sådan från grunden. Tiden spelar också roll: alla familjer har inte tiden som krävs för att laga denna nyttiga mat. Stressar man mellan olika jobb så hinner man inte detta. Här krävs det politiska insatser.

En annan anledning är bristande information. Personer från andra kulturer är inte invaggade i vikten av rätt skötsel av tänderna på samma sätt som svenskar blir från födseln. Det senare har skapat en lösning där Folktandvården arbetar aktivt med information och praktiska hjälpmedel kring hur man sköter barns tänder. Detta riktat mot exempelvis unga, förstagångsföräldrar. Det har hittills sett ut att ha god effekt och allt tyder på att denna insats är bra.

Föräldraansvaret är tungt

Som förälder har man ett ansvar i att sköta barnets tänder. Det gäller att ta det på största möjliga allvar. Att barnet skriker, grinar eller springer iväg är ingen ursäkt: du gör en björntjänst genom att strunta i tandborstningen. Det handlar om en begränsad period.

Har du problem att borsta tänderna på ditt barn? Använd din fantasi. Barn gillar då det är lite spänning och utmaningar med i bilden. Berätta en saga medan du borstar, låt barnet vara med och räkna alla tänder eller varför inte utmana barnet genom att låta hen borsta dina tänder efteråt? Avdramatisera och försök skapa en lustfylld situation. Det ger effekt och det ger ditt barn rätt förutsättningar för ett liv med friska, starka tänder.

Hål i tänderna - en guide.

Här hittar du all information om vad du skall göra när du har hål i tänderna och även vad du bör göra för att undevika angrepp av karies.