Därför kommer en tandläkare i Sundbyberg skicka brev till ditt barn

En tandläkare i Sundbyberg kommer kalla ditt barn till undersökning när barnet är tre år. Bor du i en annan stad får du kallelse från tandläkare i den staden.

Du vet väl att du som förälder har ett ansvar för att dina barn går till tandläkaren? Och inte bara “vid behov”, utan för regelbundna undersökningar? Just att gå till tandläkaren för regelbundna undersökningar i unga år är nämligen mycket viktigt för att skapa bra förutsättningar för god tandhälsa livet igenom.

Detta är svenska myndigheter mycket medvetna om. Därför finns en nationell strategi för tandvård för barn och unga. För patienter upp till 23 års ålder är all tandvård gratis i Sverige. Detta för att alla barn ska ha möjlighet att gå till tandläkaren, oavsett ekonomiska förutsättningar i hemmet.

Kallelse till tandläkare från och med tre år

Du som har barn i upptagningsområdet för en tandläkare i Sundbyberg kommer få automatiska kallelser när ditt barn har fyllt tre år. Det gäller för övrigt även i resten av landet. Från och med att barnet är tre år ska det gå till tandläkaren en gång per år, enligt den nationella tandvårdsplanen. Det första besöket brukar mest handla om att vänja ditt barn vid att gå till tandläkaren.

Du har möjlighet att själv kontakta tandvården för att boka in det första tandläkarbesöket. Men om du inte gör det, kommer det gå ut en automatisk kallelese. Detta är mycket uppskattat hos stressade småbarnsföräldrar, som annars lätt kan låta administration runt tidsbokning falla mellan stolarna.

10 Mar 2023

Hål i tänderna - en guide.

Här hittar du all information om vad du skall göra när du har hål i tänderna och även vad du bör göra för att undevika angrepp av karies.