Arbetsmarknaden i Solna

Arbetsmarknaden i Solna får anses vara stark. Jämfört med hur det ser ut i övriga landet är det, procentuellt sett, väldigt få arbetslösa i kommunen. Här huserar allt från elektriker och tandläkare till frisörer och kockar. Givetvis har närheten till stora Stockholm bidragit en hel del till Solnas framgång. Med sina 70 000 invånare är det ungefär som en medelstor svensk stad – med Sveriges största stad precis bakom knuten.

Receptet på framgång

Grunden för en gott arbetsliv börjar, i de flesta fall, med studier. I Solna finns visserligen en rad enkla jobb, men också en mix med mer akademiska jobb som kräver en eftergymnasial utbildning. Enligt kommunen själv är arbetet med studie- och yrkesvägledning en starkt bidragande faktor till de goda siffrorna. Vidare menar de att samarbetet mellan näringsliv och kommun är viktigt, och att aktörer i staden har ett stort engagemang. Med den låga arbetslösheten följer givetvis också lägre summor som betalas ut i försörjningsstöd.

Vilken arbetskraft eftersöks?

Som nämnt ovan finns en mix av enkla och akademiska jobb. Därtill finns en rad arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. Därtill finns många tandläkare i kommunen, samtidigt som Karolinska ligger här. Just inom vård och omsorg söks en hel del arbetskraft, precis som det gör i många andra delar av landet.

Tar vi tandläkare som exempel, finns det mindre konkurrens om jobben i Solna än i Södertälje och Nykvarn, på andra sidan Mälaren. Det här kan säkerligen delvis kopplas till folkmängden och läget. I Solna bor det ungefär 70 000, att jämföra med ungefär 10 000 invånare Nykvarn. Här finns helt enkelt ett mindre kundunderlag. Södertälje är visserligen 71 000 invånare, men säkerligen är befolkningsmängden en relativt liten faktor i sammanhanget. Fortsätt läsa här om tandläkare i Solna.

Exempel på jobb

För att titta på läget, hur det ser ut just nu, har vi besökt en av Sveriges största jobbsajter. Här finns annonser inom en rad olika branscher, med varierande krav på utbildning och erfarenhet. Till exempel hittar vi detta:

  • Tandläkare. En klinik i de centrala delarna av Solna söker en ”duktig” och ”erfaren” tandläkare som både är tekniskt duktig och är bra med människor. Tandläkaren ska givetvis vara legitimerad, som det skrivs i annonsen.
  • Här är ett jobb som inte kräver någon utbildning. Dock söker företaget någon med erfarenhet av liknande arbeta, och som är van att arbeta med administrativa uppgifter. Sedan bör den sökande också tycka om, och kunna, ge en hög nivå av service.
7 Feb 2018

Hål i tänderna - en guide.

Här hittar du all information om vad du skall göra när du har hål i tänderna och även vad du bör göra för att undevika angrepp av karies.