Att välja tandläkare som yrke

Som tandläkare kan en arbetsdag variera mycket. Ena dagen kanske du sätter in tandimplantat, medan du mest gör rutinundersökningar och slipar bort tandsten en annan. Det som kan sammanfatta en tandläkares arbetsdag är att de förebygger, utreder och behandlar skador och sjukdomar i munnen och i käksystemet. 

Som tandläkare ställs det höga krav på precision och en stadig hand. Både biologiska och medicinska kunskaper används kontinuerligt i arbetet för att hjälpa patienterna. Det bör dock inte glömmas att det är ett vårdande yrke som ställer vissa krav på sociala färdigheter. Tandläkare är ett yrke där den största delen av arbetet sker nära andra människor – oavsett om det är ett tandimplantat som ska sättas in - du kan läsa mer om hur detta går till här - eller tandsten som ska slipas bort.

En tandläkares arbetsuppgifter

Som i andra läkaryrken undersöker och diagnosticerar en tandläkare sina patienter. Det är även hos tandläkaren som beslutet om vilken behandling som ska vidtas ligger. Som tidigare nämnt kan arbetsuppgifterna innefatta tandimplantat eller tandsten – men det är givetvis mycket mer än så. Exempel på andra vanliga moment under en tandläkares arbetsdag:

  • Laga hål i tänderna
  • Göra rotfyllningar
  • Genomföra operationer (även tandimplantat och liknande ingrepp, läs mer om tandimplantat här).

En tandläkare arbetar även mycket med att förebygga skador på tänderna. Det här kan till exempel handla om rådgivning kring tandborstning eller tobaksbruk. Hela munhålan studeras och ofta kan sjukdom uppdagas i ett mycket tidigt stadium.

Efter ett antal år som allmäntandläkare är det vanligt att man specialiserar sig. Det här kan bland annat göras inom barntandvård, tandlossning eller reglering av tänderna. Totalt finns det 8 olika specialiteter att välja mellan. Det är också möjligt att jobba som lärare eller forskare inom tandvård.

Utbildning

För att bli tandläkare krävs det 5 års heltidsstudier på universitet. Utbildningen kan läsas vid följande lärosäten:

  • Karolinska Institutet i Stockholm
  • Malmö högskola
  • Göteborgs universitet
  • Umeå universitet

Av dessa anses KI i Stockholm vara den svåraste att komma in på. Skillnaderna är dock marginella. Lägst antal poäng på högskoleprovet och betygen skiljer sig inte nämnvärt åt mellan KI i Stockholm och Malmö högskola.

Oavsett om man genomför utbildningen i Stockholm eller i Malmö, behöver man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen när utbildningen är klar. Detta är ett krav för att få jobba inom yrket.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för tandläkare är mycket god överlag. Enligt arbetsförmedlingen råder det mycket liten, eller liten, konkurrens om jobben över hela landet. En något hårdare konkurrens kan märkas i regionen kring Stockholm och i Lappland. Överlag kan blivande tandläkare dock se fram emot goda möjligheter till anställning.

2 Mar 2017

Hål i tänderna - en guide.

Här hittar du all information om vad du skall göra när du har hål i tänderna och även vad du bör göra för att undevika angrepp av karies.