En rotfyllning kan orsaka mycket smärta

Alla som någon gång haft tandvärk vet att denna i allra hösta grad kan påverka sitt vardagliga liv. Det finns dock olika grader av tandvärk och olika typer av behandlingar för att korrigera dessa smärtor. Om man ser till en av de behandlingar som av många upplevs som den allra värsta så handlar det om en rotfyllning och det är en sådan som vi ska titta lite närmare på här.

För – vad är egentligen en rotfyllning och hur går en sådan till? Jo, vi kan säga att en rotfyllning måste ske då tandens pulpa drabbats av en infektion eller av angrepp från bakterier och och att den grad av smärta som många upplevt i samband med ingreppet är väldigt varierande. Alla har nämligen olika typer av tänder och det innebär att en rotfyllning i många fall går att jämföra med att laga ett vanligt hål medan ingreppet i andra fall kan innebära flera stycken behandlingar – och där smärtan är väldigt hög efter varje behandling.

Man måste nämligen gå djupt ner i tandens rot för att genomföra en rotfyllning och denna kan slingra sig runt andra tänder, likt roten på ett träd om vi ska dra en parallell till något – och vid sådana lägen så kan man dessutom tvingas kalla in ren expertis för att lyckas med en rotfyllning. Det vill säga; går en rotkanal så djupt eller så pass långt in i munnen så kan inte en vanligt tandläkare lösa problemet utan där måste man ta hjälp av en så kallad endodonist för att komma till rätta med problemet och frigöra tandens pulpa helt från de bakterier som orsakar smärtan.

Kostnaden för en rotfyllning varierar

En sak som många oroar sig för gällande en rotfyllning  - utöver smärta – är kostnaden och gällande denna så avgör flera faktorer. Det som påverkar priset för en rotfyllning är vilken tandläkare man väljer, vilken stad man är bosatt i samt – naturligtvis – hur många behandlingar som krävs.

Det är därför omöjligt att ge ett exakt pris på hur mycket en rotfyllning kommer att kosta – priset varierar från fall- till fall. Mellan tummen och pekfingret dock så kan vi nämna en summa kring 3500 kronor som rimlig sett över hela landet och detta utan att en specialist kallats in.

30 Nov 2016

Hål i tänderna - en guide.

Här hittar du all information om vad du skall göra när du har hål i tänderna och även vad du bör göra för att undevika angrepp av karies.