Har du blivit felbehandlad av en tandläkare?

Det finns vägar att gå om man upplever sig vara felbehandlad som patient av sin tandläkare. Det första steget är att man kontaktar den tandläkare som utfört ingreppet och försöker få till stånd en ny behandling - eller ersättning för den misslyckade.

Det andra steget är att man kontaktar exempelvis Privattandläkarna eller Praktikertjänst och låter denna branschorganisation genomföra en grundlig undersökning kring vad som hänt. Finner de att felaktigheter skett så kan de utfärda varningar och - vid upprepade förseelser eller grova felbehandlingar - dra in licensen.

Det går även att kontakta patientnämnden och de skickar i sin tur detta vidare till IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg. Viktigt att poängtera är dock att du aldrig stämmer den enskilda tandläkaren eller drar denne inför rätta - det handlar om hela tandläkarmottagningen och det är den som i så fall behöver anlita en försvarsadvokat.

Kan du få rätt mot din tandläkare?

Skulle man komma fram till att du blivit felbehandlad - vilket inte alls är ovanligt; även tandläkare begår misstag i sin profession - så ska du också bli ersatt rent ekonomiskt. Detta sker genom patientförsäkringen - en försäkring som alla mottagningar i Sverige måste ha.

Behöver du som tandläkare en försvarsadvokat?

Om man vänder på frågan och ställer sig på tandläkarens sida då - hur kan saken se ut då? Du har informerat patienten om vilka risker som finns med att exempelvis sätta in tandimplantat och du har noga tryckt på att vederbörande måste sluta röka för att ha bättre chans till att implantaten ska växa in i käken.

Trots detta så fortsätter patienten att röka och hon sköter även i övrigt inte om sina tandimplantat - något som leder till en inflammation och att dessa måste tas bort. Hon upplever att du gjort ett undermåligt jobb och att du inte informerat tillräckligt om riskerna. Då tandimplantat är dyra så vill hon ha ersättning. Till saken hör att du ännu inte är medlem i Privattandläkarna eller Praktikertjänst och att hon således kommer att dra dig inför rätta.

Behöver du en försvarsadvokat i detta - till synes - solklara läge? Ja, det behöver du och ja, en försvarsadvokat i Stockholm är värd att betala för. I nio fall av tio så kommer du att vinna målet (och kvinnan kommer att få betala). Men, du vill inte chansa att den tionde gången ska inträffa och därför bör du ha en försvarsadvokat vid din sida. Ett troligt scenario är att kvinnans juridiska ombud sätter sig in i fallet och avråder henne från att ta det hela vidare. Men, man kan aldrig vara helt säker på den saken. Anlita en försvarsadvokat som och skaffa dig större säkerhet. Klicka här för att komma till en erfaren advokats hemsida.

6 Sep 2018

Hål i tänderna - en guide.

Här hittar du all information om vad du skall göra när du har hål i tänderna och även vad du bör göra för att undevika angrepp av karies.