Munskölj mot karies – bu eller bä?

Hur bra fungerar egentligen munskölj mot karies och andra problem med tänderna? Det är en fråga som har varit ordentligt på tapeten på senare år. Men hur ligger det egentligen till med de ofta färgstarka och intensivt marknadsförda munsköljsvätskorna?

Det stod klart att några av de största varumärkena har ingen eller ytterst liten effekt på karies i munhålan. Två av de mer kända varumärkena gör ingen som helst klinisk nytta för att förhindra hål i tänderna, enligt en vetenskaplig studie som genomfördes av svenska forskare. Tandläkartidningen berättade nyligen om detta. Studien var noggrant genomförd, randomiserad, dubbel-blind, cross overstudie. De deltagande 18 försökspersonerna hade dessutom en historia med kariesproblem.

Sköljde munnen i stor studie

Studien gick i korta drag till på följande sätt: försökspersonerna fick skölja munnen med de två kommersiella medlen samt vanligt vatten som kontrollvätska. Sköljningarna skedde i slumpvis ordning och skedde två gånger om dagen i 16 dagar vardera. Varje period då sköljningarna skedde separerades med tre månaders paus (wash out) för att bakteriefloran i testpersonernas munhålor skulle återhämta sig till det normala.

Före och efter varje sköljperiod samlades försökspersonernas saliv in. Saliven analyserades på kariesbakterierna lactobacilli och mutans streptococci.

Karies - en livsstilssjukdom

Karies betraktas idag som en så kallad livsstilssjukdom. Det innebär att den enkelt kan förhindras med hjälp av en god munhygien och begränsning av intag av socker och andra fermenterbara kolhydrater, enligt en relativt enig forskarkår. Munsköljsmedlens huvudsakliga uppgift är att bidra till en bättre oralhygien och på den vägen minska karies. Karogiena bakterier ska helt enkelt elimineras genom sköljning. Studien var tänkt att kontrollera om så är fallet.

Studien av ett de två varumärkena visade inga märkbara skillnader när det handlar om kariesbakterier före och efter de olika sköljperioderna.

Det andra munsköljet visade på en signifikant sänkning av nivåerna av kariesbakterier. Men då dessa effekter var väldigt olika uppdelade på olika individer så ansåg man att dessa resultat inte kunde räknas som signifikanta. Slutledningen av studien var att munskölj inte har någon stor effekt på förekomsten av karies hos användarna.

Vill du veta mer om karies och annan tandhälsa? Här är en tandläkarmottagning som vi kan rekommendera.

 

7 Sep 2017

Hål i tänderna - en guide.

Här hittar du all information om vad du skall göra när du har hål i tänderna och även vad du bör göra för att undevika angrepp av karies.