Ökat behov av tandläkare i tillväxtområden

Det finns några närliggande orter i Stockholmsregionen som utvecklas och expanderar betydligt mer än vad andra gör. Det man ska veta här är att hela Stockholm expanderar rejält så att situationen är påtaglig i egentligen alla förorter – men speciellt då i några. Ett typiskt exempel på detta handlar om Solna och det man kan säga är bidragande till att just Solna växer är att flera spännande byggprojekt ägt – och äger – rum just där. Dessa byggnationer gör i sin tur områden i och kring Solna betydligt mer attraktiva och gör att fler människor väljer att bosätta sig i denna norrliggande förort till Stockholm.

Det som dock krävs är att att Solna också ska klara av att erbjuda det stora antalet av nyinflyttade personer samma möjligheter som finns i övriga Stockholm. Som ett exempel på detta kan vi här nämna sjukvård i allmänhet och tandvård i synnerhet – att just Solna har en närhet till Karolinska sjukhuset gör att man ofta som boende där haft det bra förspänt gällande hjälp med kroppsliga åkommor. Därför kan vi lämna den delen av vård åt sidan och istället fokusera på den dentala vården; kort sagt – ju fler människor som bosätter sig i Solna, ja ju fler tandläkare behövs också. Det man kan säga – hittills, ska här tilläggas – är att Solna verkar klara av denna anstormning på ett bra sätt.

Vi kan här direkt säga att det nyligen öppnat en tandläkarmottagning i nära anslutning till Friends Arena och att det även finns planer på att en tandläkare ska öppna i närheten av The Mall Of Scandinavia – som ju är nästa stora byggnation i Solna. Man kan säga att just Solna verkar vara beredd på att kunna inhysa fler människor och att man byggt och rustat sig för framtiden. Här ska man också veta att just tandläkare inte är det säkraste sättet att fastställa något sådant; det kan dock fungera som en utmärkt indikation på en stad eller en förorts egentliga kapacitet. Mycket tyder alltså på att fler städer i närheten av Stockholm borde se och lära av Solna – både gällande den enorma satsning på olika nybyggnationer och på de detaljer som kommer med dessa; nya affärer, bra satsning på hälsa – tandläkare – och på hus och lägenheter som passar de flesta prisklasser.

Hur ser framtiden ut i Solna?

Ser man då till framtiden för Solna så kan man säga att denna ser enormt ljus ut. Redan nu har fler och fler börjat inse fördelarna med att bo en bit utanför själva Stockholm och där det dessutom finns goda kommunikationer –pendeltåg, tunnelbana och bra vägar för bilister samt fina cykelvägar. Kort sagt; Solna har en enorm potential att bli det absolut populäraste området utanför tullarna och det enda som krävs är att man fortsätter på den inslagna vägen som innebär att det finns tjänster och service som räcker till samtliga invånare – tandläkare, vårdcentraler, mataffärer och bostäder. Solna får – helt enkelt - inte växa ur sin kostym för fort utan mätta magen efter magsäcken. Precis som man hittills har gjort.

17 Apr 2017

Hål i tänderna - en guide.

Här hittar du all information om vad du skall göra när du har hål i tänderna och även vad du bör göra för att undevika angrepp av karies.